Hình thức thanh toán

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Tên TK:      CÔNG TY TNHH ĐẠI ĐỒNG TIẾN PHÁT
Số tài khoản  : 0381000358366
Tại ngân hàng : Vietcombank - PGD  Bình Thọ - CN Thủ Đức.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tài Khoản Cá nhân: (dành cho khách hàng không lấy hóa đơn)

Tên Tk: Lê Đình Tình

Số TK:  0401000424699

Tại Ngân hàng Vietcombank- CN nhơn Trạch - ĐN.