Máy ép lọc khung bản

Máy ép lọc khung bản bao gồm: Máy ép lọc nước mắm, máy ép lọc nước tương, máy ép lọc dầu, máy ép lọc rượu, máy ép lọc nuopwcs giải khát, máy ép lọc chất lỏng, máy ép lọc dầu nhớt