Máy ép bùn khung bản 1250

Máy ép bùn khung bản 1250