Máy ép bùn khung bản size 800x800

Máy ép bùn khung bản size 800x800. máy ép bùn công suất lớn dùng cho công nghiệp, xử lý nước thải. máy ép khung bản, vải lọc khung bản, tấm lọc khung bản và bơm màng Aro