-5%
Xem nhanh
may-ep-bun-khung-ban-1000x1000
320.000.000 đ
304.000.000 đ
Xem nhanh
may-ep-bun-khung-ban
Liên hệ
Xem nhanh
may-ep-bun-1000x1000
Liên hệ
-2%
Xem nhanh
may-ep-bun-khung-ban-630-20-khung-ban
160.000.000 đ
156.800.000 đ
-7%
Xem nhanh
may-ep-co-bun-co-san-thao-tac
185.000.000 đ
172.050.000 đ
-10%
Xem nhanh
may-ep-bun-470x470
150.000.000 đ
135.000.000 đ
Xem nhanh
may-say-bun-may-lam-kho-bun
Liên hệ
-10%
Xem nhanh
may-ep-bun-630x630-may-ep-bun-ba-bia-may-ep-bun-phan-heo
120.000.000 đ
108.000.000 đ
-5%
Xem nhanh
cau-tao-cua-may-ep-bun
157.000.000 đ
149.150.000 đ

Máy ép bùn khung bản